facebook.png linked_in.png

Leveringsvoorwaarden

Gedragscode

Muta Promotionals heeft een gedragscode ontwikkelt - deze is bedoeld om richtlijnen voor professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen. Hieronder leest u de gedragscode zoals Muta Promotionals deze zichzelf en haar medewerkers oplegt.
Wij streven na:


Directie en medewerkers
Muta Promotionals